Suoraan sisältöön

Yksikönjohtaja
02 / 12.01.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 2

Vahingonkorvaushakemuksen hyväksyminen, autovaurio Muonamiehentiellä (pdf) (html)

Liite 1

Vahingonkorvausvaatimus, autovaurio 18.12.2017, Muonamiehentie, Pitäjänmäki

Liite 2

Kuvat autovauriosta 18.12.2017, Muonamiehentie, Pitäjänmäki

Liite 3

Valokuva tapahtuneesta.pdf

Liite 4

Valokuva tapahtumapaikasta.pdf

Liite 5

Korjauskustannuslaskelma Hel 2017-013762

Liite 6

HEL2017-013762 autovuokra Lasku

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.