Suoraan sisältöön

Yksikönjohtaja
06 / 22.09.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 6

Vahingonkorvaushakemuksen hyväksyminen, autovahinko Helsinginkadulla (pdf) (html)

Liite 1

Vahingonkorvausvaatimus autovauriosta 23.8.2017, Helsinginkadulla, Oopperatalon kohdalla, Taka-Töölö

Liite 2

Saate, vahingonkorvaushakemus autovauriosta, Helsinginkatu 23.8.2017

Liite 3

Lisäkirje 17.9.2017, autovaurio 23.8.2017

Liite 4

Valokuva, autovaurio, Helsinginkatu 23.8.2017

Liite 5

Veho Oy, korjausarvio, Helsinginkatu 23.8.2017

Liite 6

Autopalvelu Tervashonka Oy, tarjous 30.8.2017 auton ikkunalasista

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.