Suoraan sisältöön

Yksikönjohtaja
05 / 06.09.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 5

Vahingonkorvaushakemuksen hyväksyminen, autovahinko Kustaankartanon alueella (pdf) (html)

Liite 1

Vahingonkorvausvaatimus, autovaurio 12.7.2017, Oltermannintie

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 3

Vahinkoilmoitus autovahingosta

Liite 4

InCar Oy Herttoniemi, käteislasku nro 22101008, 27.7.2017

Liite 5

Vaurion aiheuttaja 12.7.2017

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.