Suoraan sisältöön

Yksikönjohtaja
03 / 16.06.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 3

Vahingonkorvaushakemuksen hyväksyminen, autovahinko Kylännevantiellä (pdf) (html)

Liite 1

Vahingonkorvausvaatimus autovauriosta 18.3.2017, Kylänevantie

Liite 2

Kartta tapahtumapaikasta 18.3.2017

Liite 3

Kuva 3

Liite 4

Kuva 4

Liite 5

Vauriotarkastus 23.3.2017

Liite 6

Korjauskustannuslaskelma 4.5.2017, autovaurio 18.3.2017

Liite 7

Puhelinlasku

Liite 8

Veho Oy Ab, laskunro 625005097, omavastuuosuus,autovaurio 18.3.2017

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.