Teknisen palvelun lautakunta
13 / 20.11.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 170 Puheenjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 171 Puheenjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 172 Stara/1

Pakettiautojen puitesopimus vuodeksi 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousvertailu

Liite 2

Toimittajat, automerkit ja -mallit


§ 173 Stara/2

Oikaisuvaatimuksen hyväksyminen, kaupunkitekniikan ylläpidon päätös 10.10.2014, § 23 (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2014-005866 vahingonkorvaushakemus Hilatie 15.3.2014

Liite 2

HEL 2014-005866 vahingonkorvaushakemuksen lasku liite Hilatie 15.3.2014

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Stara/3

Oikaisuvaatimuksen hylkääminen, kaupunkitekniikan rakentamisen päätös 13.10.2014 § 27 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 27.10.2014

Liite 2

Oikaisuvaatimus 9.11.2014

Liite 3

Korvausvaatimus

Liite 4

Katselmuspöytäkirjat

Liite 5

Painumamittaukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Hankintakeskus/1

It -laitteet ja tähän kokonaisuuteen liittyvät palvelut (pdf) (html)

Liite 1


§ 176 Tukkutori/1

Helsingin Tukkutorin pakastamon kylmävaraston tuotevahinko (pdf) (html)

Liite 1

Vahingonkorvausvaatimus, LM-laatutuote

Liite 2

Vahingonkorvausvaatimuksen liite, erittely vahingoituneista tuotteista, LM-laatutuote

Liite 3

Vahingonkorvausvaatimus, Sanmuka Oy

Liite 4

Vahingonkorvausvaatimus, Tmi Ceylan Fruit

Liite 5

Tapahtumakuvaus, varasto 103 tuotevahingot

Liite 6

Vastine Helsingin Tukkutorin tapahtumakuvaukseen varasto 103 tuotevahinkoihin liittyen

Liite 7


§ 177 Tukkutori/2

Helsingin kaupungin ruokakulttuuristrategian päivitys vuosiksi 2015-2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 178 Puheenjohtaja/3

Toimitusjohtajien tilannekatsaukset (pdf) (html)


§ 179 Puheenjohtaja/4

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA