Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
07 / 16.09.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan kokoonpano vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Asia/3

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syyskaudella 2021 (pdf) (html)


Asia/4

Rakentamispalveluliikelaitoksen viranhaltijapäätösten ottoharkintamenettely (pdf) (html)


Asia/5

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisten määrääminen (pdf) (html)


Asia/6

Staran talousarvion toteutumisennuste 2/2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Rakentamispalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2022–2024 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/8

Ajoneuvojen kulunvalvonnan ja kuormien tunnistamisen palveluhankinta lumenvastaanottopaikoille, jatkosopimus ajalle 1.10.2022 - 30.9.2024. (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2017-013910 - Tarjouspyyntö, Liite 1

Liite 2

HEL 2017-013910 - Sopimus - Osio A, Liite 2

Liite 3


Asia/9

Monitoimikoneiden hankinta (TRE 6 t) (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousvertailu


Asia/10

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


Asia/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


Asia/12

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.