Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
06 / 17.06.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 43 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 44 Asia/2

Staran ympäristönhoidon yksikönjohtajan määräaikaiseen virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista

Liite 2

Hakemukset

Liite 3

Hakijayhteenveto


§ 45 Asia/3

Staran louhintatyöt ajalla 14.6.2021 - 31.5.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyynto

Liite 2

Avauspöytäkirja Staran louhintatyöt2021-2021

Liite 3

Vertailutaulukko


§ 46 Asia/4

Hankintaoikaisuvaatimus toimitusjohtajan päätöksestä 30.4.2021 § 41 (pdf) (html)

Liite 1

Nordic Truckcenter Oy:n hankintaoikaisuvaatimus liitteineen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Asia/5

Hankintaoikaisuvaatimus toimitusjohtajan päätöksestä 5.5.2021 § 42 (pdf) (html)

Liite 1

Fristads Finland Oy hankintaoikaisu

Liite 2

ATS-Ammattityökalut Oy selvitys

Liite 3

Touchpoint Oy selvitys

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/6

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 9.4.2021 § 22 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 10.4.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Asia/7

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 19.4.2021 § 28 (pdf) (html)

Liite 1

OIkaisuvaatimus 7.5.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus 7.5.2021, liite, piirros Engelinaukio

Liite 3

Työnjohdon kartta tapahtumapaikalta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Asia/8

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 51 Asia/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 52 Asia/10

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.