Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
05 / 20.05.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 35 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 36 Asia/2

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuksesta (pdf) (html)


§ 37 Asia/3

Eron myöntäminen Staran ympäristönhoidon yksikönjohtajalle ja määräaikaisen avoimen viran hoitajan haun käynnistäminen (pdf) (html)

Liite 1

Yksikönjohtajan erohakemus


§ 38 Asia/4

Suvilahden tiilisen kaasukellon teline- ja sääsuojat, lisä- ja muutostyövarauksen korotus (pdf) (html)

Liite 1

90TK-18004.01_Suvilahden kaasukello_Telineet ja sääsuoja lisä- ja muutotyö varauksen korottaminen 2 kerta


§ 39 Asia/5

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 26.3.2021 § 21 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 29.3.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus, täydennys 29.3.2021

Liite 3

Oikaisuvaatimus 29.3.2021, liite, kuvat talvella vahinkopaikasta

Liite 4

Oikaisuvaatimus 29.3.2021, liite, kuva keväällä vahinkopaikasta

Liite 5

Oikaisuvaatimus 29.3.2021, liite, pihakartta

Liite 6

Oikaisuvaatimus 29.3.2021, liite, Staran kuvat


§ 40 Asia/6

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 41 Asia/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 42 Asia/8

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.