Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
04 / 22.04.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 28 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 29 Asia/2

Staran talousarvion toteutumisennuste 1/2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 30 Asia/3

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 2.3.2021 § 14 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 15.2.2021

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/4

Infrakit-tietomallinnusohjelmiston lisenssi- ja asiantuntijapalveluiden suorahankinta (pdf) (html)

Liite 1

Infrakit Stara tarjous 7.4.2021

Liite 2

STARA_Infrakit_Sopimusluonnos_lisenssit_konsultointi_0.91

Liite 3

Infrakit käyttöoikeuksien hallinta

Liite 4

Tietosuojaliite 14.2.2019_luonnos

Liite 5

Infrakit General Terms and Conditions 7.10.2019


§ 32 Asia/5

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 33 Asia/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 34 Asia/7

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.