Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
03 / 25.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 13 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 14 Asia/2

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimintakertomus vuodelta 2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 15 Asia/3

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 10.2.2021 § 10 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 16.2.2021

Liite 2

Vahingonkorvausvaatimus 21.1.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/4

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 11.2.2021 § 13 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Vahingonkorvausvaatimus 22.1.2021

Liite 3

Vahingonkorvausvaatimus 22.1.2021, liite, valokuvat

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/5

Kiinteistöautomaatiotyöt, puitejärjestely 1.4.2021 - 31.3.2023 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko

Liite 2


§ 18 Asia/6

Pienen kokoluokan päällystystyöt 2021, alue 1, läntiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2


§ 19 Asia/7

Pienen kokoluokan päällystystyöt 2021, alue 2, pohjoiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2


§ 20 Asia/8

Pienen kokoluokan päällystystyöt 2021, alue 3, itäiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2


§ 21 Asia/9

Suuren kokoluokan päällystystyöt 2021, alue 1, läntiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2


§ 22 Asia/10

Suuren kokoluokan päällystystyöt 2021, alue 2, pohjoiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2


§ 23 Asia/11

Suuren kokoluokan päällystystyöt 2021, alue 3, itäiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2


§ 24 Asia/12

SMA-päällystystyöt 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2


§ 25 Asia/13

Valuasfalttityöt 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2


§ 26 Asia/14

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 27 Asia/15

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.