Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
08 / 15.10.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 80 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 81

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)


§ 82 Asia/7

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 83 Asia/2

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien teknisten palvelujen palvelustrategiaa ja Staran kehittämistä (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi


§ 84 Asia/3

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätöksestä 10.7.2018 § 26 (pdf) (html)

Liite 1

Alkuperäinen oikaisuvaade yksikönjohtajan päätökseen ja johtokunnan päätös

Liite 2

Katselmuspöytäkirjat

Liite 3

Tärinämittaustulokset Mec 2-20180705-152538

Liite 4

Staran lausunto

Liite 5

Hallinto_oikeuden päätös 14.9.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/4

Hakaniemen kauppahallin IVA-työt, lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus (pdf) (html)

Liite 1

Lisätyövarauksen korotus


§ 86 Asia/5

Hakaniemen kauppahallin LV-työt, lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus (pdf) (html)

Liite 1

Lisätyövarauksen korotus


§ 87 Asia/6

Hakaniemen kauppahallin sähkötyöt, lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus (pdf) (html)

Liite 1

Lisätyövarauksen korotus


§ 88 Asia/8

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.