Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
07 / 17.09.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 73 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 74 Asia/2

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 1.9.2020 § 29 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Asia/3

Rakentamispalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2021–2023 (pdf) (html)

Liite 1


§ 76 Asia/4

Talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapidon työkonepalvelut ajaksi 1.11.2020 - 31.10.2023 (pdf) (html)

Liite 1

Määräaikaan mennessä saadut tarjoukset

Liite 2

Hylättävät työkoneet

Liite 3

Tarjousvertailu


§ 77 Asia/5

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 78 Asia/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 79 Asia/7

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.