Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
05 / 11.06.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 60 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 61 Asia/2

Alakatto- ja väliseinätyöt, puitejärjestely 1.7.2020-31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 62 Asia/3

Suvilahden tiilinen kaasukello: lisä- ja muutostyövarauksen korotus, teline- ja sääsuojat (pdf) (html)

Liite 1

Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Asia/4

Staran puitejärjestely koskien yleisten alueiden ulkotilan toimintavälineitä sopimuskaudelle 2020 - 2022 (optiokausi 2022 - 2024) (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko

Liite 2

Arviointimuistio

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Asia/5

Ympäristöteknisten konsulttipalveluiden puitejärjestely: optiokauden käyttöönotto 1.8.2020 - 31.7.2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Asia/6

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 66 Asia/7

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.