Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
04 / 14.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 49 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 50 Asia/2

Hakaniemen kauppahalli, huoltopihan rakennusurakka (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/3

Hankintaoikaisuvaatimus toimitusjohtajan päätökseen 12.2.2020 § 23 (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus 3.3.2020, päätös 12.2.2020 § 23

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Asia/4

Hankintaoikaisuvaatimus johtokunnan päätökseen 27.2.2020 § 21 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 11.3.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Asia/5

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 18.3.2020 § 11 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Oikaisuvaatimus 19.3.2020, täydennys 11.5.2020

Liite 3

Vahingonkorvausvaatimus

Liite 4

Alkukatselmus

Liite 5

Vauriokatselmusmuistio

Liite 6

Kuvat ja kustannusarvio

Liite 7

Tärinämittaustulokset ja mittauspisteet

Liite 8

Kalibrointitodistukset

Liite 9

Lisätietoja

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/6

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätökseen 12.11.2018 § 26 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus päätökseen 12.11.2018 § 26, 6.12.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/7

Staran talousarvion toteutumisennuste 1/2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 56 Asia/8

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syyskaudella 2020 (pdf) (html)


§ 57 Asia/9

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 58 Asia/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 59 Asia/11

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.