Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
03 / 19.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 32 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 33

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan huhtikuun kokouksen peruuttaminen (pdf) (html)


§ 34 Asia/2

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimintakertomus vuodelta 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 35 Asia/3

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätökseen 10.2.2020 § 2 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 26.2.2020

Liite 2

Oikaisuvaatimus 26.2.2020, liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/4

Pienen kokoluokan päällystystyöt 2020, alue 1. läntiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 37 Asia/5

Pienen kokoluokan päällystystyöt 2020, alue 2. pohjoiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 38 Asia/6

Pienen kokoluokan päällystystyöt 2020, alue 3. itäiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 39 Asia/7

Suuren kokoluokan päällystystyöt 2020, alue 1. läntiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 40 Asia/8

Suuren kokoluokan päällystystyöt 2020, alue 2. pohjoiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 41 Asia/9

Suuren kokoluokan päällystystyöt 2020, alue 3. itäiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Yhteenveto


§ 42 Asia/10

SMA-päällystystyöt 1.5. - 30.11.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 43 Asia/11

Valuasfalttityöt 1.5. - 30.11.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 44 Asia/12

Pienet LVIS-työt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Osa-alue 1 Vertailutaulukko

Liite 2

Osa-alue 2 Vertailutaulukko

Liite 3

Osa-alue 3 Vertailutaulukko


§ 45 Asia/13

Työvoiman vuokrauspalvelut (toimihenkilöt), puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 46 Asia/14

Työvoiman vuokrauspalvelut (tuotannon työntekijät), puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 47 Asia/15

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 48 Asia/16

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.