Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
02 / 27.02.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 10 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 11 Asia/2

Monitoimikoneiden (TRE 6 t) hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousvertailu


§ 12 Asia/3

Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 13 Asia/4

Elastiset saumaustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 14 Asia/5

Erikoispuusepäntyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 15 Asia/6

Ikkunoiden tiivistys- ja korjaustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 16 Asia/7

Laatoitustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 17 Asia/8

Muuraus- ja rappaustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 18 Asia/9

Peltisepäntyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 19 Asia/10

Raivaus- ja siivoustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 20 Asia/11

Rakennustekniset työt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/12

Sisustus- ja saneeraustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 22 Asia/13

Talonrakennushankkeiden viher- ja maanrakennustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 23 Asia/14

Vesi- ja kosteuseristystyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 24 Asia/15

Jätkäsaaren kivityöt vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

vertailutaulukko_281158, Cloudia

Liite 4

Hintavertailutaulukko, Jätkäsaaren kivityöt 2020

Liite 5

tarjous_1509457

Liite 6

Hintalomake, Liite 1, Jätkäsaaren kivityöt 2020 (kivilinja, ilman allekirjoitusta)


§ 25 Asia/16

Staran betonikivityöt 1.4. - 30.11.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 26 Asia/17

Staran luonnonkivityöt 1.4. - 30.11.2020, alue 1, läntiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 27 Asia/18

Staran luonnonkivityöt 1.4. - 30.11.2020, alue 2, pohjoiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 28 Asia/19

Staran luonnonkivityöt 1.4. - 30.11.2020, alue 3, itäiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 29 Asia/20

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 5.2.2020 § 3 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 7.2.2020

Liite 2

Oikaisuvaatimus 7.2.2020, täydennys

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/21

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 31 Asia/22

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.