Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
01 / 13.02.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan nähtävillä pitäminen vuonna 2020 (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Rakentamispalveluliikelaitoksen vuoden 2019 sitovien tavoitteiden toteutumatta jääminen (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Rakentamispalveluliikelaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 5 Asia/5

Maanrakentamisen työkonepalvelujen hankinta ajaksi 1.4.2020 - 31.3.2023 (pdf) (html)

Liite 1

Määräaikaan mennessä saadut tarjoukset

Liite 2

Hylättävät työkoneet

Liite 3

Tarjousvertailu


§ 6 Asia/6

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 13.12.2019 § 25 vahingonkorvausasiassa (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 27.12.2019

Liite 2

Oikaisuvaatimus 27.12.2019, liite, kuva

Liite 3

Oikaisuvaatimus 27.12.2019, liite, pöytäkirja

Liite 4

Oikaisuvaatimus 27.12.2019, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.