Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
09 / 03.10.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 75 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 76 Asia/2

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätökseen 20.5.2019 § 34 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 20.6.2019

Liite 2

Oikaisuvaatimus 20.6.2019, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Asia/3

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätökseen 15.8.2019 § 46 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 21.8.2019

Liite 2

Vahingonkorvausvaatimus 30.5.2018, esinevahinko

Liite 3

Kuva vahingosta, esinevahinko

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/4

Julkisivun kunnostustyöt, Suvilahden tiilinen kaasukello: lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus (pdf) (html)

Liite 1

Lisä- ja muutostyövarauksen korotus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/5

Staran tiedonkeruun ja tuotannonohjauksen digitalisoimisen palveluhankinta (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Tarjous

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/6

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat kevätkaudella 2020 (pdf) (html)


§ 81 Asia/7

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 82 Asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 83 Asia/9

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.