Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
08 / 29.08.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 63 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 64 Asia/2

Staran talousarvion toteutumisennuste 2/2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Asia/3

Rakentamispalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2020 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020-2022 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Asia/4

Stadin ammattiopiston julkisivujärjestelmän rakennusurakka (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Vertailu


§ 67 Asia/5

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätökseen 4.4.2019 § 15 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 13.6.2019

Liite 2

Oikaisuvaatimus 13.6.2019, saate

Liite 3

Vahingonkorvaus, täydennys 12.6.2019

Liite 4

Vahingonkorvaus, täydennys 12.6.2019, karttaliite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/6

Digia Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Staran toimitusjohtajan päätökseen 27.5.2019 § 38 (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2019-004184, hankintaoikaisuvaatimus, Digia Finland Oy

Liite 2

HEL 2019-004184, osallistumishakemus, Digia Finland Oy

Liite 3


§ 69 Asia/7

Sofigate Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Staran toimitusjohtajan päätökseen 27.5.2019 § 38 (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus HEL 2019-004184

Liite 2

Vertailutaulukko

Liite 3

Oikaisuvaatimus 28.5.2019, liite

Liite 4

Oikaisuvaatimus 28.5.2019, saate, Sofigate Oy ja Sitowise

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/8

Otto-oikeuden käyttäminen Staran toimitusjohtajan päätökseen 26.6.2019 § 39, 1 kpl kuorma-auto 8x2 trippeli (CL) (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousvertailu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/9

Otto-oikeuden käyttäminen Staran toimitusjohtajan päätökseen 26.6.2019 § 40, 1 kpl kuorma-auto 10 - 12 t (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousvertailu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 72 Asia/10

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 73 Asia/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 74 Asia/12

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.