Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
07 / 13.06.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 55 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 56 Asia/2

Rakentamispalveluliikelaitoksen poistosuunnitelman vahvistaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 57 Asia/3

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätökseen 11.4.2019 § 23 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 24.4.2019

Liite 2

Kartta tapahtumapaikasta 30.1.2019

Liite 3

Kuvat vaurioista

Liite 4

Vauriotarkastus Stara 1.2.2019

Liite 5

Vahingonkorvausvaatimus 19.2.2019, liite, korjaamolasku

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/4

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 3.4.2019 § 7 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Alkuperäinen vahingonkorvausvaatimus

Liite 3

Kartta vahinkopaikasta

Liite 4

Kuvat

Liite 5

Vauriotarkastus

Liite 6

Kuitti

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Asia/5

Fallkullan Kiilan alueen katujen stabilointiurakka (pdf) (html)

Liite 1

avauspöytäkirja

Liite 2

Liite 3

tarjous

Liite 4

05_urakkasopimusmalli


§ 60 Asia/6

Hyväntoivonpuiston tukimuuriurakka 4 ajalle 29.7.–29.11.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vertailutaulukko

Liite 3

Hintavertailu, HTP, urakka 4, tukimuurit 2019


§ 61 Asia/7

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 62 Asia/8

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.