Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
06 / 23.05.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 46 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 47 Asia/2

Staran talousarvion toteutumisennuste 1/2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 48 Asia/3

Hakaniemen kauppahalli, puuikkunoiden ja -ovien kunnostus (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Tarjousten vertailutaulukko


§ 49 Asia/4

Hankintaoikaisuvaatimus rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätökseen 11.4.2019 § 41 (pdf) (html)

Liite 1

Concrete Proof Kontula Oikaisupyynnön peruutus 2019 04 29

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Asia/5

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätökseen 10.4.2019 § 19 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 10.4.2019

Liite 2

Liite 3

Lisäkorvausvaatimus 25.2.2019

Liite 4

Kuvat vahingosta, pyörävaurio 5.2.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/6

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätökseen 19.10.2018 § 23 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 2.11.2018

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Asia/7

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 53 Asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 54 Asia/9

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.