Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
04 / 21.03.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 25 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 26 Asia/2

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimintakertomus vuodelta 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 27 Asia/3

Nosturipalvelujen hankinta 1.5.2019 - 30.4.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousvertailu


§ 28 Asia/4

Pilaantuneen maan ja ylijäämämaan vastaanotto- ja loppusijoituspalveluiden puitejärjestely 2019-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 29 Asia/5

Pienen kokoluokan päällystystyöt 2019, alue 1. läntiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 30 Asia/6

Pienen kokoluokan päällystystyöt 2019, alue 2. pohjoiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 31 Asia/7

Pienen kokoluokan päällystystyöt 2019, alue 3. itäiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 32 Asia/8

Suuren kokoluokan päällystystyöt 2019, alue 1. läntiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 33 Asia/9

Suuren kokoluokan päällystystyöt 2019, alue 2. pohjoiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 34 Asia/10

Suuren kokoluokan päällystystyöt 2019, alue 3. itäiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 35 Asia/11

SMA-päällystystyöt 1.5. - 30.11.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 36 Asia/12

Valuasfalttityöt 1.5. - 30.11.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 37 Asia/13

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan kokoontuminen huhtikuussa 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/14

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 39 Asia/15

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.