Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
03 / 28.02.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 15 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 16 Asia/2

Hankintaoikaisuvaatimus Staran toimitusjohtajan päätökseen 20.11.2018 § 78 (pdf) (html)

Liite 1

Rengasmaailma Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

Liite 2

Suomen Euromaster Oy:n lausunto

Liite 3

Vianor Oy:n lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/3

Betonikivityöt 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 18 Asia/4

Luonnonkivityöt 2019, alue 1, läntiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 19 Asia/5

Luonnonkivityöt 2019, alue 2, pohjoiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 20 Asia/6

Luonnonkivityöt 2019, alue 3, itäiset kaupunginosat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 21 Asia/7

Lasitustyöt, puitejärjestely 1.4.2019 - 31.3.2021 (pdf) (html)

Liite 1

Lasitustyöt_tarjousten vertailutaulukko

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/8

Rakennustelinetyöt, puitejärjestely 1.4.2019 - 31.3.2021 (pdf) (html)

Liite 1

Rakennustelinetyöt_tarjousten vertailutaulukko


§ 23 Asia/9

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 24 Asia/10

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.