Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
02 / 14.02.2019



Tulostusversio (pdf)



Sisältö:


§ 9 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 10 Asia/2

Rakentamispalveluliikelaitoksen vuoden 2018 sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jääminen (pdf) (html)


§ 11 Asia/3

Rakentamispalveluliikelaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.- 31.12.2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 12 Asia/4

Rakentamispalveluliikelaitoksen hallinnassa olevien maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamista ja muuta käyttöön luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 13 Asia/5

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 14 Asia/6

Ilmoitusasiat (pdf) (html)





Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.