Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
02 / 14.02.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Rakentamispalveluliikelaitoksen vuoden 2018 sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jääminen (pdf) (html)


Asia/3

Rakentamispalveluliikelaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.- 31.12.2018 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/4

Rakentamispalveluliikelaitoksen hallinnassa olevien maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamista ja muuta käyttöön luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


Asia/5

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


Asia/6

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA