Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
01 / 18.01.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan nähtävillä pitäminen (pdf) (html)


Asia/3

Rakentamispalveluliikelaitoksen lausunto kaupunginhallitukselle kaupunkistrategian 2017-2021 hyväksytystä toivomusponnesta 7 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Rakentamispalveluliikelaitoksen lausunto valtuustoryhmäaloitteeseen Olympiarannan puiston Satamatalon vapauttamisesta kulttuuri- ja tapahtumakäyttöön (pdf) (html)


Asia/5

Ilmanvaihtotöiden puitejärjestely 2018-2019 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko_iv_työt

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Kylmäalan töiden puitejärjestely 2018-2019 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko_kylmäalan työt

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Putkitöiden puitejärjestely 2018-2019 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko_putkityöt

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Sähkö- ja teleteknisten töiden puitejärjestely 2018- 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko_sähkötyöt

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


Asia/10

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA