Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
01 / 24.01.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan nähtävillä pitäminen (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 10.7.2018 § 26 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 18.12.2018 § 55 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

loppukatselmukset

Liite 3

Kuvat

Liite 4

tärinämittaustulokset

Liite 5

kustannusarvio

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Staran Ilmalan toimitilojen vuokrasuhteen jatkaminen tarkistetuin sopimusehdoin (pdf) (html)

Liite 1

Staran toimitilan Ilmalankuja 2 vuokrasopimus

Liite 2

Vastuunjakotaulukko, Ilmalankuja 2 L


§ 6 Asia/6

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.