Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
06 / 24.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 74 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 75 Asia/2

Työvoiman vuokrauspalvelut, puitejärjestely 1.4.2018-31.3.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Asia/3

LV-työt, Hakaniemen kauppahalli (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Tarjousten vertailutaulukko

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Asia/4

Sähkötyöt, Hakaniemen kauppahalli (pdf) (html)

Liite 1

Osallistumispyyntö

Liite 2

Tarjousten vertailu, sähkötyöt

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/5

Julkisivun kunnostustyöt, Suvilahden tiilinen kaasukello (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö, julkisivun kunnostus

Liite 2

Tarjousten vertailutaulukko, julkisivun kunnostus


§ 79 Asia/6

Telineet- ja sääsuojat, Suvilahden tiilinen kaasukello (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Tarjousten vertailutaulukko

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/7

Vesikattotyöt, Suvilahden tiilinen kaasukello (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö, vesikattotyöt

Liite 2

Tarjousten vertailutaulukko, vesikattotyöt


§ 81 Asia/8

Hankinnan itseoikaisu rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätökseen 1.3.2018 § 27, maalaus- ja tasoitetöiden puitejärjestely (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Asia/9

Ajoneuvojen kulunvalvonnan ja kuormien tunnistamisen palveluhankinta lumenvastaanottopaikoille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Osallistumishakemusten avauspöytäkirja

Liite 3

Liite 4

Tarjousten avauspöytäkirja

Liite 5

Tarjousten vertailutaulukko

Liite 6

Tarjousten arviointitaulukko, osio A

Liite 7

Tarjousten arviointitaulukko, osio B


§ 83 Asia/10

Polttoainehankinnat jakeluasemilta (pdf) (html)

Liite 1

Polttoaineiden hinnat, polttoaineasemat ja -laadut


§ 84 Asia/11

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 19.3.2018 § 9 (pdf) (html)

Liite 1

oikaisuvaatimus

Liite 2

Kustannusarviot tuulilasin korjauksesta ja konepellin maalauksesta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/12

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 27.3.2018 § 11 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 13.4.2018, Iskutekniikka Oy

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/13

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 6.4.2018 § 13 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 20.4.2018, päätös 6.4.2018 § 13

Liite 2

Ajoneuvon tiedot

Liite 3

Hinta-arvio ja kuvia ajoneuvosta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Asia/14

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 88 Asia/15

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.