Suoraan sisältöön

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
04 / 22.03.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 41 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 42 Asia/2

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimintakertomus vuodelta 2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 43 Asia/3

Ikkunan tiivistys- ja korjaustyöt, puitejärjestely 1.4.2018-31.3.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Ikkunan tiivistys- ja korjaustyöt_2018_tarjousten vertailutaulukko

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/4

Kirvesmiestyöt, puitejärjestely 1.4.2018-31.3.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko


§ 45 Asia/5

Massapintaiset lattiatyöt, puitejärjestely 1.4.2018-31.3.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko


§ 46 Asia/6

Piha-asfaltointityöt, puitejärjestely 1.4.2018-31.3.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko


§ 47 Asia/7

Purkutyöt, puitejärjestely 1.4.2018-31.3.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko


§ 48 Asia/8

Raivaus- ja siivoustyöt, puitejärjestely 1.4.2018-31.3.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko


§ 49 Asia/9

Sisustus- ja saneeraustyöt, puitejärjestely 1.4.2018-31.3.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko


§ 50 Asia/10

Suurtehoimurointi-ja -puhallustyöt, puitejärjestely 1.4.2018-31.3.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko


§ 51 Asia/11

Timanttiporaus- ja sahaustyöt, puitejärjestely 1.4.2018-31.3.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko


§ 52 Asia/12

Työvoiman vuokrauspalvelut, puitejärjestely 1.4.2018-31.3.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko


§ 53 Asia/13

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätökseen 9.2.2018 § 5 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Kuvat ja korjauskustannuslaskelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/14

Pienten kokoluokkien päällystetyöt 2018, alue 1 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Vertailutaulukko

Liite 10

Yhteenveto

Liite 11

Yksikköluettelo


§ 55 Asia/15

Pienten kokoluokkien päällystetyöt 2018, alue 2 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Vertailutaulukko

Liite 10

Yhteenveto

Liite 11

Yksikköhintaluettelo


§ 56 Asia/16

Pienten kokoluokkien päällystetyöt 2018, alue 3 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Vertailutaulukko

Liite 12

Yhteenveto

Liite 13

Yksikköhintaluettelo


§ 57 Asia/17

Suurten kokoluokkien päällystetyöt 2018, alue 1 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Vertailutaulukko

Liite 12

Yhteenveto

Liite 13

Yksikköhintaluettelo


§ 58 Asia/18

Suurten kokoluokkien päällystetyöt 2018, alue 2 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Vertailutaulukko

Liite 10

Yhteenveto

Liite 11

Yksikköhintaluettelo


§ 59 Asia/19

Suurten kokoluokkien päällystetyöt 2018, alue 3 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Vertailutaulukko

Liite 10

Yhteenveto

Liite 11

Yksikköhintaluettelo


§ 60 Asia/20

SMA-päällystetyöt 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Vertailutaulukko

Liite 11

Yhteenveto

Liite 12

Yksikköhintaluettelo


§ 61 Asia/21

Valuasfalttityöt 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Vertailutaulukko

Liite 11

Yhteenveto

Liite 12

Yksikköhintaluettelo


§ 62 Asia/22

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 63 Asia/23

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.