Suoraan sisältöön
Katso yhteystiedot

Stara, Helsinki

Ilmalankuja 2 L
00240 Helsinki
PL 1660, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 17000
Toimipiste kartalla

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
03 / 21.09.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 19 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 20 Asia/2

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousaikojen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/3

Talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapitotyökonepalvelujen hankinta ajaksi 1.11.2017 - 31.10.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Määräaikaan mennessä saadut tarjoukset

Liite 2

Hylättävät työkoneet

Liite 3

Tarjousvertailu


§ 22 Asia/4

Toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 23 Asia/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 24 Asia/6

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.