Suoraan sisältöön

Johtokunnan päätösasiakirjat

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

JAA

Esityslistat ja pöytäkirjat

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat.

Lue lisää »

Päätöstiedotteet

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan viimeisin päätöstiedote.

Lue lisää »