Matkapalelujen neuovoja. Kuva: Palmia

Tietoa Helsingin Matkapalvelusta

(Stadinikaohjelma) Helsingin Matkapalvelu

Helsingin Matkapalvelu on vaikeavammaisille ja vanhuksille tarkoitettu kuljetuspalvelu. Helsingin Matkapalvelu toteutetaan yhteistyössä Palmian, sosiaali- ja terveysviraston ja yksityisten liikennöintiyritysten välillä.

Helsingin Matkapalvelu on järjestetty 1.7.2009 alkaen siten, että sosiaali- ja terveysvirasto hankkii kuljetuspalvelujen järjestämiseen liittyvät välityspalvelut Palmialta. Palvelukokonaisuuteen sisältyy muun muassa asiakkaiden matkatilausten vastaanotto ja matkojen välitys ajoneuvoille. Varsinaisen kuljetuspalvelun tuottavat sosiaali- ja terveysviraston kilpailuttamat liikennöitsijät. Helsingin Matkapalvelun asiakkaita on yhteensä noin 14 000. Päivittäin matkoja tehdään noin 1 800 – 2 000.

Ketkä kuuluvat matkapalvelun piiriin?

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto tekee kuljetuspalvelupäätökset.

Palvelua haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä lomakkeella, jonka liitteenä on lääkärinlausunto.

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille, jotka eivät voi käyttää julkista liikennettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää myös sosiaalihuoltolain perusteella lähtökohtaisesti vanhuksille, joilla on vaikeuksia liikkumisessaan, mutta eivät voi saada vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja.

Sosiaali- ja terveysviraston myöntämät kuljetuspalvelut on tarkoitettu vapaa-ajan menoihin ja matkoihin, asiointiin sekä työ- ja opiskelumatkoihin.

Sairauden ja terveydenhuoltoon liittyvistä matkoista, kuten lääkärikäynnit tai kuntoutukseen ja sairaanhoitoon liittyvät matkat, korvausta haetaan omavastuuosuuden ylittävältä osuudelta kansaneläkelaitokselta (Kela). Kaupunkikorttia ei saa näillä matkoilla käyttää.