Suoraan sisältöön

Tieto käyttöön ja voimaa vaikuttamiseen

Tieto käyttöön ja voimaa vaikuttamiseen työryhmän toimenpiteillä turvataan ja edistetään ikäihmisten tiedonsaantia päätöksenteosta ja palveluista. Tavoitteena on lisätä palvelujen ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien löydettävyyttä ja käytettävyyttä ikääntyvän väestön erityistarpeet huomioiden.
 

Neuvontaa ja palveluita koskevan tiedon osalta

  • Laajennetaan Ikäihmisten palveluopasta kattamaan myös muita kuin sosiaali- ja terveyspalveluita sekä informoidaan keskeisistä palvelunumeroista mm puhelinluetteloissa, kaupungin infolehdissä ja ikäihmisille suunnatuissa esitteissä. Lisäksi selkiytetään hel.fi-sivuja tiedon löydettävyyden parantamiseksi. Sivustojen kehittämistyötä ja testausta tehdään yhdessä yli 65-vuotiaiden käyttäjien kanssa. Tämä työ aloitetaan Asumista ja elämää Helsingissä -minimessuilla Kontulan monipuolisen palvelukeskuksen asiakasneuvoston kanssa lokakuussa.
  • Lähipalveluverkoston roolia vahvistetaan tiedonsaannin kanavina muun muassa lisäämällä nykyisten resurssien puitteissa ikäihmisille suunnattua jalkautuvaa neuvontatyötä muun muassa palvelukeskuksiin, kirjastoihin, asukastaloihin ja terveysasemille. Lähipalveluverkosto lisää yhteistyötä järjestöjen kanssa.
  • Selkiytetään kaupungin puhelinneuvontapalveluita.

Osallistumisen ja vaikuttamisen osalta

  • Tehdään tutuksi osallistumisen, vaikuttamisen ja tiedonsaannin kanavia muun muassa Asumista ja Elämää Helsingissä -minimessuilla palvelukeskuksissa. Lisäksi korostetaan perinteisten yleisö- ja asukastilaisuuksien merkitystä digitaalisten palvelujen rinnalla unohtamatta myöskään eri kieliryhmiä.
  • Järjestetään säännöllistä opastusta ja neuvontaa sähköisten välineiden ja palveluiden käytön edistämiseksi muun muassa työväenopistoissa ja kirjastoissa. Opastuksessa ja neuvonnassa hyödynnetään kirjaston Digitalkkari-palvelua ja vertaisneuvontaa. Kaupunki jatkaa yhteistyötä ENTER ry:n vapaaehtoisten vertaisopastajien kanssa henkilökohtaisessa tietotekniikan opastuksessa kirjastoissa ja palvelukeskuksissa. Parannetaan kaupungin avoimen verkon käyttömahdollisuudesta tiedottamista.

Lisätietoa Tieto käyttöön ja voimaa vaikuttamiseen -verkoston toimenpideohjelmasta.

Työryhmän puheenjohtaja:
– vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä, johanna.m.seppala(at)hel.fi, p. 09 3107 9780

Osallistuminen verkossa

Muita ikäohjelman asukastilaisuuksista nauhoitettuja videoita voi katsoa osoitteessa www.helsinkikanava.fi.03.03.2021 15:33