Suoraan sisältöön

Muistiystävällinen Helsinki

Otetaan huomioon kasvava muistisairaiden määrä Helsingin kaupungin strategiaohjelman mukaisesti. Väestön ikääntymisestä johtuen muistihäiriöistä kärsivien kuntalaisten määrä lisääntyy lähivuosina merkittävästi. Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tuetaan toimintakykyä ja kotona asumista. Yhteistyön tavoitteena on turvata mahdollisimman hyvä elämänlaatu muistihäiriöistä ja -sairauksista kärsiville kuntalaisille ja heidän läheisilleen ja mahdollistaa muistihäiriöisten ihmisten aktiivinen toimijuus oman elämänsä suhteen.
Lisätiedot

Työryhmän puheenjohtaja:
– apulaisylilääkäri Marja-Liisa Laakkonen, marja-liisa.laakkonen(at)hel.fi, p. 09 3107 6178

Ajankohtaista

Tervetuloa muistisairauksien ensitietoiltaan 8.2.

Tervetuloa muistisairauksien ensitietoiltaan 15.2.18.01.2017 07:27