Suoraan sisältöön

Luotuja liikkumaan

Luotuja liikkumaan – verkosto lähtee siitä ajatuksesta, että kun saatavilla on helposti oikeaa tietoa, helsinkiläinen voi tehdä itseään koskevia perehtyneitä valintoja. Verkosto kerää yhteen toimijoita, joilla on tietoa erilaisista arkiaktiivisuuteen ja liikkumiseen liittyvistä palveluista ja vaihtoehdoista. Toimijoiden välistä yhteistyötä lisäämällä tieto jaetaan sellaisessa muodossa, että se on helppo ymmärtää. Viestinnässä huomioidaan muunkieliset, eri kulttuuritaustat, elämäntilanteet sekä vaihtoehtoiset kommunikaatiotavat. Verkoston työskentelystä kerrotaan mahdollisimman esteettömästi eri medioissa.

Verkoston toimintasuunnitelma on jaettu neljään ryhmään:

Esteettömyys – esteettömyys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä, kognitiivisena ja sosiaalisena saavutettavuutena (saavutettavuus, kognitiivinen ergonomia, intuitiivinen, tosiasialliset toimintamahdollisuudet).

Liikunta – liikunta ymmärretään kaikenlaisena tarkoituksenmukaisena fyysisenä aktiivisuutena joka tähtää kunnon ylläpitämiseen, parantamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen (liikuntapalvelut, liikuntamahdollisuudet, liikuntapaikat, liikuntatieto ja – osaaminen).

Aktiivisuus – aktiivisuutena ymmärretään kaikenlainen tarkoituksenmukainen toiminta, johon ihminen osallistuu huolehtiessaan itsensä ja lähipiirinsä hyvinvoinnista (toimijuus, toimintakyky, aktiivinen arki, osallistuminen, kansalaisuus).

Joukkoliikenne – julkinen joukkoliikenne käsittää kaiken liikennevälineillä tapahtuvan siirtymisen paikasta toiseen (HSL, HKL, julkinen liikenne, Kutsu Plus, taksiliikenne).

Luotuja liikkumaan – verkoston toiminnassa huomioidaan esimerkiksi toiminnan turvallisuus, houkuttelevuus, esteettömyys kotona ja kodin ulkopuolella sekä rohkeus toimia. Lähtökohtaisesti palveluita ei tehdä erityisesti ikäihmisille, vaan tavoite on että ne palvelevat kaikkia helsinkiläisiä. Yhtenä tärkeänä pyrkimyksenä on vahvistaa auttamisen ja yhdessä tekemisen kulttuuria.

Tulevaisuuden Helsingissä kaikenikäiset ihmiset toimivat aktiivisesti yhdessä ja apua on helppo pyytää ja tarjota.

Verkosto lisää ikääntyneiden mahdollisuuksia liikkumiseen, liikuntaan ja arkiaktiivisuuteen toteuttamalla asunto-ohjelman ja strategiaohjelman tavoitteita sekä terveysliikuntasuosituksia ja esteettömyyslinjauksia.


Lisätiedot

Työryhmän puheenjohtajat:
– vastaava toimintaterapeutti Meri Pekkanen, meri.pekkanen(at)hel.fi, p. 09 3106 4499
– kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen, tuomas.paivinen(at)hel.fi, p. 09 3105 199125.01.2016 13:36