Suoraan sisältöön

Mikä on ikäohjelma?

Vuosien 2015-2016 materiaalia:

Stadin ikäohjelma edistää hyvän elämän edellytyksiä

Stadin ikäohjelma on ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain (niin sanotun vanhuspalvelulain) mukainen toimeenpanosuunnitelma Helsingissä. Ohjelmassa kerrotaan yhteisesti suunnitelluista toimenpiteistä vuosille 2015–2016.

Vanhuspalvelulaki edellyttää, että kuntien tulee valtuustokausittain suunnitella, miten lain tavoitteet kuntakohtaisesti toteutetaan. Stadin ikäohjelma on Helsingissä osa pitkäjänteistä ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.

Stadin ikäohjelman toimenpiteillä halutaan parantaa ikääntyneiden mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja tiedon saantiin. Tavoitteena on myös kohentaa ikääntyneiden asumista ja lisätä kotona asumisen mahdollisuuksia sekä lisätä ikääntyneiden mahdollisuuksia liikkumiseen, liikuntaan ja arkiaktiivisuuteen.

Helsinki haluaa olla muistiystävällinen kaupunki. Tavoitteena on turvata muistihäiriöistä ja -sairauksista kärsiville mahdollisimman hyvä elämänlaatu. Sosiaali- ja terveyspalvelujen halutaan olevan käyttäjälähtöisiä.

Stadin ikäohjelma (.pdf)

Stadens seniorprogram presentation på svenska (.pdf)11.09.2018 16:50