Suoraan sisältöön

Stadin ikäohjelma – Stadens seniorprogram     Tieto käyttöön ja voimaa vaikuttamiseen

Stadin ikäohjelma on ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain mukainen toimeenpanosuunnitelma Helsingissä. 

Ikäohjelman uutta vaihetta valmistellaan  ja verkkosivuja päivitetään, kun uuden ohjelman valmistelu edistyy.

Ohjelman valmistelusta vastaa kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta –yksikkö.