Suoraan sisältöön

Stadin ikäohjelma – Stadens seniorprogram
2015–2016

Käyttäjälähtöiset palvelut Muistiystävällinen Helsinki Luotuja liikkumaan Iätöntä asumista Tieto käyttöön ja voimaa vaikuttamiseen

Stadin ikäohjelma on ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain mukainen toimeenpanosuunnitelma Helsingissä.

Ohjelmassa kerrotaan yhteisesti suunnitelluista toimenpiteistä vuosille 2015–2016.

Stadin ikäohjelmaa on valmisteltu verkostossa, jossa mukana on ollut kaupungin virastoja ja liikelaitoksia, järjestöjä, Helsingin vanhusneuvosto ja palvelukeskusten asiakasneuvostoja.

Ikäohjelmaa toteutetaan viidessä verkostomaisessa työryhmässä, jotka on perustettu kuntalaiskuulemisen pohjalta.