Stadin ikäohjelma – Stadens seniorprogram     Tieto käyttöön ja voimaa vaikuttamiseen

Stadin ikäohjelma on ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain mukainen toimeenpanosuunnitelma Helsingissä.

Stadin ikäohjelma on yksi Helsingin hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 painopisteistä.

Stadin ikäohjelma Helsingin hyvinvointisuunnitelman verkkosivuilla.

Hyvinvointisuunnitelman ja Stadin ikäohjelman sisältöä tarkistetaan ja tarvittaessa muokataan kerran vuodessa osana toimialojen talouden ja toiminnan suunnittelua talousarviovalmistelun yhteydessä.

Keväällä 2019 Stadin ikäohjelmaan kirjattiin 33 toimenpidettä. Toimenpiteet löytyvät täältä.

Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 10.6. kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.6.2019. Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano käynnistyy syksyllä 2019.

Lisätietoa hyvinvointisuunnitelmasta ja sen sisällöstä löytyy hyvinvointisuunnitelman verkkosivuilta. Stadin ikäohjelman omia verkkosivuja päivitetään syksyn 2019 aikana.

Stadin ikäohjelman valmistelusta vastaa kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta -yksikkö.

Lisätiedot: Anu Markkola, anu.markkola@hel.fi