Tampereen kaupungin vieraita

Stadin osaamiskeskus houkuttelee vierailijoita ympäri Suomen

Tammikuussa 2018 olemme saaneet vieraita eri puolilta Suomea. On riemastuttavaa jakaa kokemuksia ja oppia toisilta. Suomi kansainvälistyy ja monikielistyy. Osaamiskeskuksen kokemuksia tullaan kuulemaan ja poimimaan hyviä käytäntöjä oman alueen palveluihin.

Kainuu

3 kajaanilaista opettaja tutustui robotiikkaan ja virtuaalisuuteen autopajassa. He vierailivat myös Suomea ja oppimisvalmiuksia –ryhmässä sekä perehtyivät kuraattorin työhön osaamiskeskuksessa. Robotiikan käyttö osaamiskeskuksen erilaisissa palveluissa on kaikkien vieraiden kiinnostuksen kohde. Uskon, että kuulemme pian myös uutisia Kajaanista, jossa hyödynnetään robotiikkaa.

Uusimaa

Espoon kaupungin ja Omnian johto kävi myös tutustumassa palveluihimme. Heidän huomionsa kiinnittyi moniammatilliseen tiimiimme. Myös eri hallinnonalojen menestyksekäs yhteistyö oli hämmästyksen kohde. On aina yhtä hienoa kertoa, että TE-toimiston, Sosiaalipalveluiden, työllisyyden hoidon ja koulutuksen yhdistäminen saman katon alle voi onnistua oikein hyvin ja arjessa kaikki tekevät omasta näkökulmastaan työtä yhteisen päämäärän hyväksi.

Varsinais-Suomi

Turun kaupunginkonsernin vierailu Helsingin maahanmuuttajapalveluihin suuntautui myös osaamiskeskukseen. Turkulaiset poimivat mukaansa ainakin Tulka-puhelintulkkauksen ja holistisen työotteen. Erityisesti vieraat kiittelivät lämmintä ilmapiiriä ja viihtyisyyttä, jonka voi aistia osaamiskeskuksen toimitiloissa.

Pirkanmaa

Tampereen vieraat saapuivat linja-autolla runsaslukuisena (35). He tutustuivat ammatillisiin pajoihin ja learning cafe- menetelmän avulla syvemmin osaamiskartoitukiseen, moniammatilliseen yhteistyöhön, työelämävalmennukseen ja robotiikkaan.


JAA