Kuulumisia Kielipajalta

Stadin osaamiskeskuksen ja Helsingin aikuislukion yhteisvoimin toteuttama Kielipaja tarjoaa suomen kielen perustasoa vahvistavaa koulutusta. Kurssilla harjoitellaan kahdessa tasoryhmässä kaikkia kielitaidon osa-alueita, kuten puhumista, omaan elämään liittyvien tärkeiden tekstien kirjoittamista, lukemista ja uusia sanoja. Kielitaidon harjaantuminen helpottaa maahanmuuttajan elämää yhteiskunnassa ja usein jo kielen alkeiden hallitseminen auttaa työpaikan saamisessa.

– Puhekielen fraasit jäävät opiskelijoille hyvin mieleen. Suomen kielen vokaalit, kielioppi ja kirjoittaminen taas tuntuivat erityisen haastavilta. Työtavoista suosituimpia ovat erilaiset pelit, kuten Kahoot, ja leikit. Myös saneluista pidetään, kertovat Kielipajan opettaja Lotta af Hällström ja Heidi Laine.

Kielipajassa on ollut lukuvuoden 2016-2017 aikana noin 60 opiskelijaa. Koska opiskelijoiden kieli-, kulttuuri- ja koulutustaustat vaihtelevat suuresti ja opiskelijat tarvitsevat usein erityistä tukea oppimisessa, on Kielipajan ryhmät pyritty pitämään noin 10 henkisinä. Opiskelija on pajassa niin kauan, kuin hänelle löytyy sopiva jatkopolku kohti työelämää. Yksilöllisen jatkopolun kartoittaa Stadin osaamiskeskuksen työelämävalmentaja yhdessä opiskelijan kanssa.

Opetus perustuu oppijan elämän- ja työkokemukselle sekä monikielisyyteen. Työtavat ovat käytännönläheisiä ja funktionaalisia ja korostavat vuorovaikutustaitoja ja elämyksellisyyttä. Kielipajassa suomen kielen opiskelun ohella tutustutaan Suomen yhteiskuntaan ja omaan elinympäristöön. Siksi opiskelua ei ole sidottu luokkahuoneeseen, vaan tärkeitä oppimisympäristöjä ovat lähiympäristön tarjoamat palvelut, kuten museot ja muut kulttuurikohteet.

JAA