MYDI-hanke toi kansainvälisiä vieraita Oskeen

teksti: Mirja Palmanto

Stadin osaamiskeskus on mukana kansainvälisessä MYDI-hankkeessa (Mentoring Young Disadvantaged People). Hankkeen tarkoitus on kerätä yhteen ja luoda uusia käytäntöjä tukea syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä. Tavoitteena on sujuvoittaa integroitumista yhteiskuntaan sekä edistää työ- ja opiskelupolkujen löytymistä. Hankkeen tiimoilta Osaamiskeskuksessa kävi vieraita Ranskasta, Saksasta, Belgiasta ja Slovakiasta 26.4.2018.

Vieraat tutustuivat päivän aikana Osaamiskeskuksen toimintaan ja saivat tilaisuuden keskustella sekä henkilökunnan että asiakkaiden kanssa. Aamupäivällä esiteltiin Osken eri toiminnot osaamiskartoituksesta pajoihin ja työelämävalmennukseen, ja luonnollisesti myös robotit Naomi ja Naoki esittäytyivät. Myös Sosiaalipalveluiden ja Te-toimiston edustajat kävivät kertomassa yhteistyöstä Osken kanssa. Koskettavimmat hetket koettiin, kun oppisopimusopiskelija kertoi, miten oli selvittänyt tiensä luku- ja kirjoitustaidottomasta maahanmuuttajaäidistä täysivaltaiseksi osaksi suomalaista työelämää.

Iltapäivällä mietittiin hyviä käytäntöjä mentorointiin Suomen viitekehyksessä. Ryhmäkeskustelu järjestettiin Learning caféna, jossa vieraat jakoivat omissa kotimaissaan hyväksi havaittuja toimintamalleja ja Osken asiakkaat pohtivat niiden toimivuutta ja esittivät omia ehdotuksiaan tuen muodoista. Keskustelu oli vilkasta ja inspiroivaa kaikista osallistujista. Pohdinnat koottiin yhteen digiavusteisesti, jotta niitä voidaan jatkojalostaa edelleen, vaikka osallistujat ovat palanneet kuka minnekin.

Vieraat olivat vaikuttuneita Osaamiskeskuksen monikulttuurisesta työyhteisöstä ja palveluiden tuloksellisuudesta. Hyvänä pidettiin pieniä ryhmäkokoja, yhteisopettajuutta, yksilöllistä ohjausta ja toimivaa yhteistyötä eri tahojen välillä. Oskelaisten iloinen ja innostunut työote teki vaikutuksen eri maiden asiantuntijoihin. Tästä on hyvä jatkaa, kun Mydi-hanke kerää mentoroinnin parissa työskentelevät ja siitä kiinnostuneet ihmiset yhteen Bratislavassa ensi syksynä.

JAA