Suoraan sisältöön

Palvelut

Stadin osaamiskeskus tarjoaa helsinkiläisille, yli 17-vuotiaille maahanmuuttajille ammatillista koulutusta, kieliopintoja, työelämävalmennusta sekä ohjausta ja tukea opintoihin. Asiakkuus alkaa kartoituksesta, johon hakeudutaan TE-toimiston tai Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kautta.

Työelämävalmennus on tarkoitettu suoraan työhön tähtäävälle. Valmennus sopii henkilöille, jotka työkokemuksensa, koulutuksensa tai kielitaitonsa puolesta ovat nopeasti työllistyviä ja hyötyvät valmennuksellisesta työnhaun tuesta sekä yrityskumppanien verkostosta.

Ammatilliset polut valmistavat ammatilliseen koulutukseen. Koulutukset sopivat henkilölle, jolla on aikaisempaa osaamista alalta tai vahva kiinnostus alaa kohtaan.JAA
17.10.2019 10:14