Suoraan sisältöön

Esittely somaliksi


Adeegyada

Tababarka iyo adeegyada ay bixiyaan Helsinki Skills Centre waxaa loogu talo galay ajinabiga da'dooda ay tahay 17 ee ku nool Helsinki oo la siiyay sharciga daganaanshaha ama xaquuqda magangalyada. Waxaad ka codsan kartaa tababarka ay ku bixiyaan Helsinki Skills Centre dhinaca xafiisyada TE, ama Waaxda ajnabiga ee adeegyada caafimaadka iyo sooshalka magaalada Helsinki.
26.03.2020 09:19