Suoraan sisältöön

Meistä

Stadin osaamiskeskus on aikuisille maahanmuuttajille suunnattu palvelu. Se perustettiin kesällä 2016 nopeuttamaan maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja sekä parantamaan osaavan työvoiman työllistymismahdollisuuksia. Osaamiskeskuksen palvelut ovat moniammatillisia: saman katon alla työskentelee opettajia, työelämävalmentajia, yrityskoordinaattori, sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoita sekä TE-toimiston asiantuntijoita.

Stadin osaamiskeskus, tuttavallisemmin Oske, tarjoaa asiakkailleen ammatillista koulutusta, suomen kielen opetusta, ohjausta työelämään, osaamisen kartoitusta sekä tukea opiskeluun ja työssä käymiseen. Moniammatillisen tiimin avulla rakennetaan asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä palveluja tavoitteena edistää nopeampaa työllistymistä ja osaamisen kehittämistä.

Osaamiskeskuksen asiakkaat ovat edustaneet yli 40 eri kansallisuutta, ja keskuksen omat asiantuntijat palvelevat 12 eri kielellä. Keskuksen tavoitteena on palvella jatkossa noin 1000-1200 ihmistä vuodessa. Uusia toimintamalleja ja käytäntöjä kehitetään jatkuvasti.

Osaamiskeskuksen toimintaa koordinoi Helsingin kaupunki, jonka puolesta mukana ovat:
• Stadin AO
• sosiaali- ja terveysvirasto
• maahanmuuttoyksikkö ja kaupunginkanslian elinkeino-osasto

Lisäksi mukana ovat TEM, OKM, TE-hallinto, Uudenmaan ELY-keskus, useita yhteistyöyrityksiä ja -järjestöjä sekä muita koulutuksen järjestäjiä.


27.04.2021 10:32