Suoraan sisältöön

UNHCR:n pääjohtaja vieraili Stadin osaamiskeskuksessa

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n pääjohtaja, pakolaisvaltuutettu Filippo Grandi vieraili 24. lokakuuta Suomessa. Vierailunsa aikana hän tutustui myös Stadin osaamiskeskuksen toimintaan.

YK:n pakolaisvaltuutettu Filippo Grandi saapui From Tampere 20 to Tampere 2.0 –seminaarin yhdeksi pääpuhujaksi Helsinkiin 24. lokakuuta. Vierailunsa aikana pakolaisvaltuutettu tutustui myös Stadin osaamiskeskuksen toimintaan.

Pakolaisvaltuutettu Grandi on työskennellyt YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n pääjohtajana vuodesta 2016, ja ura YK:ssa on kestänyt yli 30 vuotta. UNHCR pyrkii muun muassa tukemaan juuriltaan siirtymään joutuneiden tai kansalaisuudettomien ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia maissa, joissa näillä ihmisillä on turva- tai asuinpaikka. Järjestö on yksi Suomen humanitaarisen avun suurimmista kanavista. Vuonna 2018 Suomen tuki UNCHR:lle oli yhteensä 20 miljoonaa euroa.

”On hienoa, että työmme on tuottanut sellaisia tuloksia, että me saamme pakolaisvaltuutetun vieraaksemme. Tämä rohkaisee meitä jatkamaan ja kehittämään työtämme edelleen. Olemme hänen vierailustaan ylpeitä. Näkyvyytemme kasvaa ja paikkamme toimijana suomalaisessa yhteiskunnassa vakiintuu. Emme ole enää kokeilu vaan vakavasti otettava toimintamuoto ulkomaalaistausteisten työllistämisessä”, sanoo Stadin osaamiskeskuksen koulutuspäällikkö Frans Winstén.

Teemana kotoutumispolitiikka ja maahanmuuttajien työllisyys

Stadin osaamiskeskuksessa järjestetyssä tapaamisessa käsiteltiin muun muassa kotoutumispolitiikan vaikutuksia Stadin osaamiskeskuksen toimintoihin. Lisäksi asialistalla oli osaamiskeskuksen vaikuttavuus maahanmuuttajien työllisyyteen, yhteiskunnan hyvinvointiin ja julkistalouteen. Työllistyminen on avain onnistuneeseen integraation, ja Stadin osaamiskeskuksen tekemä työ on esimerkki kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta koulutuksen ja työllistymisen tukemiseen.

”Työllämme on yhteiskunnallisia vaikutuksia varmasti paljonkin, ja tulokset tulevat näkymään pitkällä aikavälillä esimerkiksi asenteiden muutoksena ulkomaalaistaustaisia kohtaan ja työnantajien lisääntyvänä halukkuutena ottaa asiakkaitamme työhön. Isommassa mittakaavassa kyse on yhteiskuntarauhan parantamisesta”, arvioi Winstén.

Helsingissä järjestettävässä kansainvälisessä seminaarissa käsiteltiin tulevia turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmia sekä Tampereen vuoden 1999 kokouksen päätelmiä. Tampereen vuoden 1999 erityiskokous käsitteli vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomista Euroopan unioniin.

05.11.2019 12:18