Suoraan sisältöön

مرکز تخصصی ستادی برای مهاجرین بیکار ساکن هلسینکی خدمات راهنمایی افتتاح کرده است

این خدمات در همکاری با اداره کار، مراکز تخصصی پایتخت و حومه و مسئولین مهاجرت شهرها طراحی شده است.

مرکز تخصصی ستادی برای مهاجرین ساکن هلسینکی که بیکار هستند یا در خطر بیکاری قرار دارند، خدمات راهنمایی افتتاح کرده است.

هدف این خدمات این است که در زمان همه گیری کرونا خدماتی از قبیل تحصیلات و کارورزی که کاریابی را تسهیل می کنند، به مهاجرین ساکن هلسینکی ارائه کند.  علاوه بر این، این خدمات ارباب رجوعان را در صورت لزوم به سمت خدمات دیگر هدایت می کند. در اواخر سال 2019 در هلسینکی تقریباً 000 15 بیکار وجود داشت که به زبان خارجی صحبت می کنند. باور بر این است که این تعداد رشد قابل توجه ای خواهد داشت.

"مرکز تخصصی مسئولیت خود را می پذیرد و فعالیت های خود را طوری گسترش می دهد که تسهیلات انتقال بیکاران به کار و تحصیلات را در دوران استثنایی نیز فراهم می آورد. با انجام این کار به مسئولین اداره کار در رسیدگی به حجم بزرگ کاری آنها کمک می کنیم و شروع مسیر کار و تحصیل ارباب رجوعان خود را در دوران استثنایی نیز امکان پذیر می سازیم"، فرانس وینستم (Frans Winstén) مدیر تحصیلات مرکز تخصصی ستادی چنین می گوید. 

 

این خدمات روزهای اداری باز است و فعلاً تا زمانی که همه گیرشدن ویروس کرونا فروکش کند، ادامه دارد.

فاصله با خدمات فقط یک تلفن

از خدمات راهنمایی مرکز تخصصی ستادی می توان در ارتباط با تحصیلات و کاریابی مشاوره دریافت کرد و با یک تماس تلفنی یا تکمیل کردن فرم اینترنتی می توان خود را به عنوان ارباب رجوع این خدمات ثبت نمود. مرکز تخصصی در دوران استثنایی هم تحصیلات و کارورزی ارائه می دهد.

"ما مهارتهای ارباب رجوع را بررسی می کنیم، همراه با ارباب رجوع مسیر شخصی او به سوی شاغل شدن یا تحصیلات را برنامه ریزی می کنیم و او را برای مصاحبه کاری آماده می کنیم. رزومه یا سی وی (CV) ارباب رجوعان خود و دیگر مدارک آنها که مرتبط با درخواست کار هستند را نیز مرور می کنیم،" وینستم (Winstén) توضیح می دهد. 

این مدل فعالیت و خدمات به راحتی قابل دسترس، در همکاری با اداره کار، مراکز تخصصی پایتخت و حومه و مسئولین مهاجرت شهرها طراحی شده است. مدل فعالیت و خدمات مشابه این در همه مراکز تخصصی پایتخت و حومه مورد استفاده است.

 

خدمات مرکز تخصصی ستادی در روزهای اداری از ساعت 9 تا 15 به طور تلفنی با شماره تلفن 09 3102 8705 کار می کند. تماس با این شماره رایگان است. این خدمات را می توان به زبان های فنلاندی و انگلیسی دریافت نمود. تلاش بر این است که در چهارچوب امکانات، خدمات به زبان هر شخصی ارائه شود. این خدمات، ویژه مهاجرین ساکن هلسینکی است. 

 

به طور الکترونیکی نیز می توان در این خدمات ثبت نام نمود.

  

Linkki sähköiseen ilmoittautumiseen12.05.2020 14:55