Suoraan sisältöön

Vuosaaren neuvola- ja perhepalvelut

Neuvola- ja perhepalvelut


Äitiys- ja lastenneuvola

Ajanvaraus ja neuvonta 

Sähköinen asiointi 

Chat-palvelu 

Lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotot 

Sairautta koskevat asiat 

Avoin neuvola 

Neuvolan psykologipalvelu 


Lasten puheterapia

Puheterapiaa koskevat tiedustelut: puh. 09 310 45903, 09 310 48361 tai 09 310 50466

Lisätietoa asiakkaaksi hakeutumisesta

Palvelut on tarkoitettu alle 16-vuotiaille helsinkiläisille lapsille ja nuorille. Tutkimuksiin ja hoitoon tullaan terveydenhuollon lähetteellä (lastenneuvonnan tai kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tai lääkärin lähete).

Puheterapeutit tutkivat ja kuntouttavat kielen, puheen ja äänen häiriöitä. Ruotsinkieliset asiakkaat saavat puheterapiapalvelut äidinkielellään.

Puheterapeutteja toimii 10 työpisteessä eri puolilla kaupunkia. 

Puheterapiaan tarvitaan helsinkiläisen lastenneuvonnan tai kouluterveydenhuollon lähete. Lähetekäsittelyn jälkeen perhe saa kirjeitse kotiin tiedon, keneltä puheterapeutilta voivat varata ajan.

Mitä puheterapia on?
Lisätietoa palvelusta

Fysioterapia perhekeskuksessa

Vuosaaren perhekeskuksessa toimii fysioterapeutti. Ajanvaraus numerossa 09 310 67000.
Toiminta-aika klo 8–16. Iltavastaanotto kerran viikossa, viikonpäivä sovitaan.

Toimintaterapia

Vuosaaren perhekeskuksessa työskentelee kaksi lasten toimintaterapeuttia. Vastaanottotila sijaitsee 5.kerroksessa ja lähimmäksi pääset käyttämällä B-hissejä. Toimintaterapia-arvioiden tekeminen tapahtuu yleensä klo 8–16 välillä.

Lasten toimintaterapian neuvontapuhelin perheille (09) 310 20823, keskiviikkoisin klo 13–14.

Lapsen toimintaterapia-arviossa kartoitetaan kehityksen eri osa-alueita. Näitä ovat mm. karkea- ja hienomotoriikka, näönvarainen hahmottaminen ja aistitiedon käsittely. Menetelminä käytetään taitoja ja valmiuksia arvioivia testejä ja tehtäviä sekä havainnointia erilaisissa tilanteissa. Tarvittaessa toimintaterapeutti voi vanhempien luvalla soittaa tai tehdä havainnointikäynnin lapsen päiväkotiin tai olla yhteydessä muihin lasta hoitaviin tahoihin.

Lähetteen toimintaterapia-arvioon 3-6-vuotiaasta lapsesta tekee neuvolan terveydenhoitaja, lääkäri, neuvolapsykologi, puheterapeutti tai fysioterapeutti. Lisäksi aloitteen lähetteestä voi tehdä myös alueen kiertävä erityislastentarhanopettaja. Toimintaterapeutti on yhteydessä perheeseen ensimmäisen vastaanottoajan lähestyessä soittamalla tai kirjeellä. Lapsen iästä, jaksamisesta tai pulmien laadusta riippuen arviointitapaamisia on yleensä noin 3 ja yksi tapaaminen kestää 1 - 1,5 h.

Tarkemmin lapsen toimintaterapia-arvioinnista Helsingissä


Videoesittely perhekeskusten tarjoamista palveluistaJAA
27.01.2020 08:20