Suoraan sisältöön

Vuorensyrjän palvelutalon palveluasuminen

Asuntoja palvelutalossa on 72, joista tilapäisasuntoja on 2. Asunnot ovat 30–35,5 m2 yksiöitä ja niistä 12 on ns. invamitoitettuja: Raput A ja B, Rappu C ja Raput D ja E

 • Usva  puh. 09 3107 4378
  • Osastonhoitaja Minna Holopainen, ts puh. 09 3102 4580
 • Ruska puh. 09 3107 4375
  • Osastonhoitaja Liisa Kela  puh. 09 3102 9278
 • Sinisiipi  puh. 09 3107 4376
  • Osastonhoitaja Johanna Sankari puh. 09 3107 4379
  • puh. 09 3106 4137

Vuorensyrjän palvelutalo on ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarjoava vanhusten palvelutalo. Toiminta on vanhusten yksilöllisyyttä, toiminnallisuutta ja virikkeellisyyttä tukevaa hoitotyötä.

Jokaiselle asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja, joka vastaa yhdessä asiakkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisesta. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaalle sovittu hoiva ja muu apu. Hoito suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan toimintakyvyt huomioiden.

Asiakkaalla on mahdollisuus saada apua ateria- ja lääkehuoltoon, henkilökohtaiseen hygieniaan ja kauppapalvelun hoitamiseen sekä muun muassa saattoapua lääkärille. Palvelutalossa on sauna, seniorikuntosali, ravintola Vuorenhelmi  (Palmia) sekä kulttuuritoiminnan tila Sopukka. Vastuuhoitajat pitävät tarvittaessa yhteyttä myös omaisiin. Palvelujen hinta määräytyy sosiaalihuoltolain mukaisesta palveluasumisesta säädetyn ohjeen mukaisesti.

Asiakas saa tarvitsemansa lääkärin palvelut joko väestövastuulääkäriltä tai kotihoidon lääkäriltä.17.07.2018 12:55