Suoraan sisältöön

Perhehoitajan tehtävät

Perhehoitajan tärkein tehtävä on tarjota lapsen yksilöllisiä tarpeita vastaavaa hoivaa ja huolenpitoa tavallisessa kotiympäristössä. Vastaanottoperheenä toimiminen on sitovaa ja toiminta ympärivuorokautista.  Vastaanottoperheet päivystävät sovitusti ympärivuorokautisesti viikon kerrallaan, jos perheessä on paikka vapaana.   

Perhehoitaja osallistuu lapsen tilanteen arviointiin kirjaamalla havaintoja lapsen arjesta ja tuen tarpeista. Perhehoitaja tekee tiivistä yhteistyötä lapsen vanhempien, muiden läheisten ja viranomaisten kanssa. Perhehoitaja osallistuu lapsen ja vanhempien tapaamisten toteuttamiseen joko vastaanottoperheessä tai kuljettamalla lasta tapaamiseen.

Sijoituksen aikana järjestetään asianosaisten kanssa säännöllisesti neuvotteluja, joihin perhehoitaja osallistuu. Neuvottelussa sovitaan sijoitusajan tavoitteista ja lapsen ja vanhempien välisestä yhteydenpidosta. Lasta ja hänen perhettään tuetaan löytämään keinoja muutoksen aikaansaamiseksi.18.12.2018 12:08