Suoraan sisältöön

Aloittaminen vastaanottoperheenä

Jos perheselvityksen jälkeen sovitaan yhteistyön jatkamisesta, perheen vanhemmat osallistuvat ryhmävalmennukseen. Valmennuskertoja on kolme, noin kaksi tuntia kerrallaan.  

Perheselvitys- ja valmennusvaihe kestää noin kolme kuukautta.

Vastaanottoperheen kanssa tehdään sopimus

Perheen kanssa tehdään toimeksiantosopimus. Toimeksiantosuhde ei ole työsuhde eli perhehoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan. Sopimuksessa on määritelty perhehoitajan oikeudet ja velvollisuudet sekä hoidosta maksettavat korvaukset. Perheen kanssa yhdessä sovitaan siitä, minkä ikäisiä ja kuinka monta lasta perhe voi hoitaa.

Palkkiot ja korvaukset

Perheille maksetaan kuukausittaista peruspäivystyspalkkiota paikkaluvun mukaan. Lasten sijoitusten ajalta maksetaan lapsikohtaista kulukorvausta ja hoitopalkkiota.

Peruspäivystyspalkkiota saavat perheet osallistuvat sovitusti ympärivuorokautiseen päivystykseen, josta maksetaan lisäksi erillinen palkkio.  09.06.2020 11:24