Suoraan sisältöön

Tukihenkilöksi

Tukihenkilöltä edellytetään täysi-ikäisyyttä, oman elämän hallintaa, sitoutumiskykyä ja halua sekä kykyä ottaa kontaktia lapseen tai nuoreen. Toimintaan mukaan soveltuva henkilö on aikuinen, joka tunnistaa omat rajansa, osaa pysyä aikuisena sekä haluaa antaa aikaansa ollakseen lapsen tai nuoren roolimalli tai aikuisystävä.

Tukihenkilöt tapaavat tuettaviaan pääosin kaksi kertaa kuukaudessa erilaisen tekemisen merkeissä. Tukihenkilö ja tuettava saattavat esimerkiksi yhdessä kokeilla erilaisia urheilulajeja, käydä elokuvissa, nautiskella luontoretkistä tai tutustua paikalliseen kulttuuri- ja teatteritarjontaan. Perheen ulkopuolisena aikuisena tukihenkilön merkityksellisin tehtävä on mahdollistaa lapselle tai nuorelle positiivisia onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä arkisissa asioissa.

Tuettavat ovat eri ikäisiä lapsia ja nuoria, tyttöjä ja poikia. Nuorimmat ovat 7-vuotiaita.

Tukihenkilönä toimiminen on erilaista vapaaehtoistoimintaa, se on hyvin itsenäistä ja vaativaa, mutta erityisen palkitsevaa.  Tukihenkilölle korvataan tukisuhteeseen liittyviä tukihenkilön ja tuettavan yhteisiä harrastemenoja tietty määrä kuukaudessa.

Tukihenkilötoiminta on lain määrittelemä palvelu. Tukihenkilöt ovat vaitiolovelvollisia tuettaviensa ja heidän perheidensä asioissa.

Mukaan toimintaan hakeudutaan henkilökohtaisen soveltuvuushaastattelun sekä koulutuksen kautta. Ota yhteyttä tukihenkilotoiminta@hel.fi22.01.2019 12:27